Plazmové řezání

Plazmové řezání

Zakázkové plazmové pracoviště v naší firmě umožňuje přesné tvarové dělení kovových materiálů na CNC řízeném pálicím stroji.

  • Síla páleného materiálu 0,8 až 12 mm.
  •  Maximální rozměr polotovaru – plech 2000 x 1400 mm.
  • Vysoká přesnost řezaného tvaru a malá drsnost řezné plochy.
  • Maximální úkos řezné plochy 4°.
  • Možnost řezat uhlíkové, nízko a vysokolegované oceli a barevné kovy měď a hliník.
  • Tvar pálené součásti je zpracováván na CAD pracovišti, dle zadaného technického výkresu,       nebo podle zadání v elektronické podobě (ve formátech DWG a DXF) .

Software pro tvorbu CNC programů na dělení materiálu pomocí plazmových řezacích strojů. Software je specializován na vzduchotechniku a potrubí pro odsávání.