Nemocnice

Nemocnice J.Hradec
DPS Máj Č. Budějovice
Nemocnice, Jindřichův Hradec
Léčebna dlouhodobě nemocných Mnich.Hradiště